prof. JAN RAK

Jan Rak je přední český vědec, profesor kvantové fyziky působící v CERNu na experimentech ALICE - urychlovač částic. je fascinován světem temného a kontra-intuitivního chování subatomárních částic a našel mnoho zajímavých spojení mezi kvantovou fyzikou a světem spirituality. Spolu se svými kolegy z různých oblastí fyziky, medicíny a biologie vyvíjí teorii inspirovanou kvantovou fyzikou. Základní principy využívají pozorovatelského efektu a kvantové superpozice a jejich projevu ve způsobu, jakým vědomí ovlivňuje realitu.


JAROSLAV DUŠEK

Známý český filmový a divadelní herec Jaroslav Dušek bývá v mediální zkratce často vykreslován jako podivín propagující jakýsi alternativní způsob života. Položme si ale otázku, co je na vnitřním ztišení, empatii nebo lásce alternativního. A co je tak zvláštního na naslouchání řeči stromů nebo kamenů, na životě v přítomnosti, úctě ke všemu živému a usilování o harmonii se sebou samým i vnějším světem? Pokud zredukujeme část života herce Jaroslava Duška na chůzi po žhavých uhlících, držení dlouhodobých půstů a k tomu napíšeme, že pracuje na vlastním propojení s božským principem galaxie, pak jej můžeme označit za "šílence" nebo se v duchu ptát, co tím vším ten Dušek vlastně sleduje? Přitom v podstatě říká jen to, co řada z nás podvědomě ví nebo alespoň tuší. A právě tím Dušek provokuje a přitahuje zároveň takové množství lidí. Jaroslav také velmi ctí tělo jako součást přírody a jejího rytmu a plynutí, věří v jeho moudrost a schopnost se navracet do stavu rovnováhy. Věřím, že při společné besedě, bude mít k tématu inteligentního pohybu, jistě co říci a rád bude odpovídat také na Vaše dotazy.


prof. MUDr. VLADIMÍR BENEŠ , Dr.Sc

Přední český lékař, profesor, neurochirurg, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice a 1. LF UK. Působil také osm let ve funkci předsedy České neurochirurgické společnosti a čtyři roky byl prezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností, nyní je předsedou komise neurochirurgické anatomie Světové asociace neurochirurgických společností. Je světově uznávaný neurochirurg, lékař "přes mozek" a ostrý glosátor. Medicína je pro něj nádherná, v nemocnici je pořád teplo, vzdělaní lidé a zvýšená koncentrace hezkých ženských. Člověk by si ho při prvním setkání dokázal představit spíš na jevišti než při operaci mozku. Profesor Vladimír Beneš totiž vůbec nepůsobí jako vědátor odtržený od reality, ale jako bavič, který sype z rukávu jednu historku za druhou. Možná tak relaxuje od práce uznávaného neurochirurga, který se často věnuje pacientům na hranici života a smrti. Na jeho klinice v Ústřední vojenské nemocnici Praha ve Střešovicích se nechala ošetřit řada celebrit. Karel Gott a Cyril Svoboda se zády nebo herec Oldřich Navrátil s mozkem. Profesor se ovšem dušuje, že by operoval i opuštěného pastevce z hor.


STANISLAV STEJSKAL

Profesionální kouč, hudebník a člověk sdílející původní šamanské způsoby. Kouč, který do ČR přinesl systém Spirální dynamiky, který se zabývá vznikem a charakteristikami jednotlivých úrovní hodnotových systémů člověka a společnosti. Objevování vlastního vnitřního světa v atmosféře původní hudby. Setkání věnuje pozornost lidským příběhům a tomu, co se odehrává ve vnitřním světě každého člověka. Hudba, kterou Standa přináší vzniká v daném okamžiku a místě. Je založena na bubnování, zpěvu a hrdelním zpěvu, hře na léčivá didgeridoo. Ponoření se do takové hudby přináší prožitky a vhledy, kterou mohou být inspirací pro žádoucí změny v životě.


RADEK NEŠKRABAL

Radek, původně vystudovaný technik, se vydal na svou cestu za poznáním tajemství moudrého těla a jeho schopnosti navracet se a být v přirozeném stavu zdraví v roce 1994. Tehdy se seznámil s Českou Psychoenergetickou společností a započal získávat zkušenosti s bioenergetickým léčitelstvím. Radek též pracoval jako masér, zabýval se detoxikací organismu, Bachovou terapii a absolvoval výcvik u Mezinárodní asociace terapie Su Jok. V roce 1995 se však poprvé blíže setkal a kraniosakrální terapii a od této chvíle jeho nadšení tímto komplexním přístupem k člověku, jež je vnímán jako součástí přírody a vesmíru, nepolevilo. V letech 2004- 2006 absolvoval výcvik kraniosakrální osteopatie v Upledger Institutu a v letech 2007-2009 dokončil trénink kraniosakrální biodynamiky v Mezinárodním institutu kraniosakrálního vyrovnávání Bhadrena Tschumi Gemin, Kavi Geminutu. V tuto chvíli Radek působí jako terapeut a letor kranisakrální osteopatie v české republice. Jeho zkušenosti, moudrost, vlídnost, vnímavost i nadhled a také neutuchající humor hluboce oslovuje jeho klienty i žáky a věřím, že bude inspirovat též Vás...


MUDr. HELENA MÁSLOVÁ

Mudr. Helena Máslová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče. Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Mudr. Helena Máslová je známá odvahou veřejně mluvit o tabuizovaných tématech (ženských reprodukčních strategiích, negativní vlivu hormonální antikoncepce, neplodnosti, rutinních porodech, zneužívání pacientů ze strany farmaceutických firem atd.


JAN PLETÁNEK

Jan Pletánek je diplomovaný fyzioterapeut, učitel Taiji, taijiquan a shiatsu/shin tai, autor a spoluautor několika knih a DVD. Tématu se věnuje přes dvacet let. Jeho kurzy prošly stovky lidí a jeho rukama tisíce. Své znalosti a zkušenosti čerpá nejen z orientálních systémů a z návštěv u taoistických mistrů, ale též čtyřikrát navštívil Peru, kde studoval a učil se u místních šamanů. Těžištěm jeho práce je struktura skutečnosti. "Pravda je jen jedna. A pokud chápeme jak věci jsou, jak jsou vytvářeny, umíme s nimi současně pracovat a korigovat je. Zjistíme, že dokážeme mnoho věcí, třeba léčit." 


ELLYNNE SCOVE (USA)

Je certifikovanou pohybovou terapeutkou, která se zaměřuje především na prenatální psychologii a psychologii porodu. Ve své práci spojuje dynamickou anatomii a práci s vývojovými pohyby, Body Mind Centering, polaritní terapii a tanečně pohybovou terapii. Působí jako špičková odbornice a terapeutka v USA. Práci s tělem, myslí a duchem se věnuje již přes 30 let. Je zakladatelkou a ředitelkou organizace GoGo Babies a True North Wellness, kde pracuje s rodinami i jednotlivci a to nemluvňaty, dětmi i dospělými. Na základě svých zkušeností vyvinula a zavedla do škol mnoho programů pohybové terapie. V posledních letech se zaměřuje na psychologii porodu. Ve své práci se věnuje přípravě na početí, vědomému rodičovství, rodinám s dětmi do 3 let a dospělým s nezpracovanými porodními tématy.


RENATA DĘBICKA 

Certifikovaná terapeutka v práci integraci jizev a kostí se svalovou povázkou (ScarWork®, Bonework®) podle konceptu Sharon Wheeler, osobní trenérka, masérka a v neposlední řadě studentka a absolventka školy strukturální práce s tělem v Toruniu, díky které jako první v České republice získala osvědčení k praktikování Structural Bodywork podle konceptu Anatomy Trains®. Účastnice mnoha zahraničních školení věnovaných uvolňováním fascií pro strukturální rovnováhu. Významou událostí byla i účast na pitvě lidského těla, ve vztahu zkoumání fasciální anatomie pod vedením Todda Garcia (majitele a ředitele Laboratories of Anatomical Enlightment inc. V USA) na lékařské fakultě v Katovicích. V její každodenní praxi je pro ni nejdůležitější holistický přístup člověku. Fascie "tělesný orgán" jehož důležitost v lidském těle byla doposud především alternativní teorií. Nyní se stává ve světě pojmem, o kterém se mluví coraz hlasitěji. Během našeho setkání tě postupně provedu světem této vláknité sítě, která spojuje každou buňku v těle a pomůžu ti pochopit základní souvislosti s poruchami lidského pohybového aparátu.

WOJCIECH CACKOWSKI (Polsko)

Fascinace pohybem provází Wojtka celý jeho život. Dosáhl vzdělání v oblasti sportu, fyzioterapie a je certifikovaným odborníkem strukturální integrace Anatomy Trains Structural Intergration® (ATSI® dříve KMI®). V posledních deseti letech praktikuje manuální a jógovou terapii společně s myofasciální terapií ve vodě. V osobním životě je šťastným otcem dvou dětí. Žije a působí v Polsku v léčebných rezortech Spa, kde vybudoval tým terapeutů, kteří používají ATSI® a Zogu® v kombinaci s fyzioterapií. Uchvácen fasciální anatomií jeho kroky vedly k zkoumání těchto tkání na tělech lidských dárců, kde pomocí ultrazvuku analyzoval pohyb, což vedlo k základům rozvoje ZOGA MOVEMENT PROJECT®. Sloučením jógových asán, strukturální integrace a přesné manuální intervence povstala tato metoda, která ovlivňuje prostorovou organizaci architektury v lidském těle. Kromě svého autorského programu ZOGA®, Wojtek vyučuje strukturální integraci založenou na konceptu Anatomy Trains® , integraci jizev se svalovou povázkou (ScarWork®) podle konceptu Sharon Wheeler, klinickou aplikaci strukturální integrace se zaměřením na děti s neurologickými obtížemi, skoliózou nebo využití strukturálních přístupů v oblasti podologie. Aktivně se zapojuje do mnoha projektů zdravotní péče, jmenovitě Worldwide Exercise is Medicine nebo Walk for Health. Pravidelný řečník v oblasti fyzioterapie, manuální medicíny na konferencích nejen v Polsku, ale i v Evropě. Dále je členem představenstva polské manuální asociace lékařů, která stanovuje standardy a směry vývoje v oblasti manuální medicíny v Polsku. Wojtek se také podílí na výzkumných projektech se zaměřením na pohyby fasciálních vrstev, jejichž cílem je reálné měření klinického vlivu strukturální integrace na strukturální změny v tkáních, které povstaly na základě manuální a pohybové intervence. Jeho největší vášní je práce s lidským tělem a holistický přístup k léčbě muskuloskeletálních poruch, které se snoubí s zájmem o anatomii a technikami manuální terapie na workshopech, které sám vyučuje. 


KATARINA MIKULANDOVÁ

Původně zdravotní sestra na Jednotce intenzivní péče se naplno se zabývá jógou od roku 2008. Provozuje Jóga Ateliér v Praze, kam chodí cvičit příznivci jógy všech věkových kategorií. Na pražské FTVS Karlovy univerzity vede Orientální metodiku pro studenty fyzioterapie a také lekce Hatha jógy, Vinyasa Flow Jógy a Powerjógy. Na otázku, jak vám jóga změnila život, odpovídá: "Měla bych říct, že mi dala pružné tělo i mysl, dobrý pocit, že pominuly bolesti... Ale mně se chce říct něco jiného: Dala mi lásku, pochopení, soucit i toleranci. Lehkost, nadhled, ale i bojovnou sílu postavit se a hájit to, za co má smysl bojovat. Někdy mi ale přináší i smutek. To když pochybuju, nevěřím si, když něco malicherně očekávám. A díky empatii, kterou prohlubuji pomocí jógy, mi dala muže a dva skvělé syny. Dala mi úžasné klienty, ze kterých se stávají úžasní přátelé. A dala mi přátele, ze kterých se stávají moji klienti. A z klientů se stávají mí učitelé. Nádherný koloběh. Samsára."


JANA ŠELLE

Jako zpěvačka komorního sdružení "Harfa a múzy", sopranistka, tvořím umělecké projekty k oblažení posluchačských srdcí, jako lektorka vědomého dýchání propaguji jeho ozdravné účinky kde se dá, jako autorka uměleckého projektu "Zpívající nádraží 2016" proměňuji jejich veřejný prostor v koncertní sály s povznášející klasikou. Dlouhodobě se zabývá studiem hlasu jako nástroje lidského prožívání a zpěvu jako prostředku k uvolnění emočního napětí. V následování vlastního dechu vidí cestu k vnitřnímu souladu. Věří, že zpívat umí každý, jen konvence tuto lidskou přirozenost dusí. Každé tělo umí zpívat, když to hlava nebrzdí a správně dýchat je klíč ke šťastnému životu. Objevovat v sobě tyto dary je pro každého velmi zábavné a vzrušující dobrodružství. VÍCE ZDE: www.janaselle.cz 


KAMILA JIŘÍKOVÁ

Kamila je osobnost s širokým spektrem znalostí a zájmů, které se vzájemně prolínají a vedou ji k nacházení celistvosti. Přes 20 let se zabývá jógou, věnuje se především hathajóze. Od roku 2015 je lektorkou Školy pánevního dna a akreditované metody 3x3, která rovněž vnímá propojenost těla, emocí a energií. Jógu i cvičení pánevního dna obohacuje o plynulé a ladné vlnové pohyby. Také je průvodkyní terapeutické metody Deep Imagery. Všechny své poznatky využívá k tomu, aby ženy skrz pohyb, dech a pozornost skutečně poznaly prostor pánve a tím získaly nejen plné zdraví a hlubší milostné ladění, ale i radostný a sebejistý postoj k sobě samé a k okolí. Vede pravidelná cvičení, semináře a přednášky. Setkat se můžete rovněž při individuální terapii a v mini skupinách. VÍCE ZDE: www.kamilajirikova.cz